Termeni şi condiţii

Site-urile www.librariaindaco.ro, www.indaco.ro, www.indacoecon.ro, www.legestart.ro şi www.legenet.net sunt proprietatea INDACO SYSTEMS.

Accesul la serviciul Indaco Lege online se face în urma contractării unui abonament, pe baza numelui de utilizator şi a parolei.

Orice altă metodă de acces la aceste servicii este considerată ilegală.

Sunt interzise:

  1. folosirea în scop comercial a conţinutului site-urilor.
  2. transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 şi ale legii nr. 161/2003.

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor.

S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea la un moment dat, între conţinutul site-ului şi informaţiile reale.

În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îşi declină răspunderea pentru orice consecinţe juridice ar putea genera. Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului implică acceptarea necondiţionată din partea dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de utilizare a acestora.

S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.