1. Contractele nenumite în afaceri

  coperta

  de Lucian Bercea

  Conferinţa de drept comercial Cluj 8-9 iunie 2017

  Anul apariției: 2017

  Volumul debutează cu un studiu fundamental asupra dreptului comun al contractelor nenumite, în care Marian Nicolae clarifică relaţia contract numit – contract nenumit şi analizează regulile care guvernează contractele nereglementate, în cazul insuficienţei sau al ineficacitaţii regulilor stabilite de părţi, precum şi modul de aplicare a acestor reguli în cazul unui concurs de norme virtual aplicabile.Argumentând necesitatea construcţiei neechivoce şi exhaustive a contractelor, Adriana Almasan...

 2. Amânarea aplicării pedepsei în teoria şi practica dreptului penal

  coperta

  de Ionut Borlan

  Anul apariției: 2017

  Deşi amânarea aplicării pedepsei a mai facut obiectul preocupărilor doctrinei noastre din ultimii ani, subiectul este departe de a fi epuizat, dată fiind noutatea instituţiei şi multiplele probleme pe care reglementarea în vigoare le poate genera în practică. De aceea, o monografie consacrată exclusiv amânării aplicării pedepsei merită atenţia şi interesul teoreticienilor şi practicienilor dreptului penal.Lucrarea de faţa reprezintă corolarul unei activitaţi de cercetare derulate de autor pe...

 3. Fişe de drept penal. Partea generală

  coperta

  de Mihail Udroiu

  Anul apariției: 2017

  - 30 de fișe tematice- 91 de teme de analiza și dezbatere (TAD)- întrebări, exerciții și scheme teoretice recapitulative- jurisprudentă relevantă structurată pe materii

 4. Omul, societatea, statul. Categorii constituţionale perene

  coperta

  de ION GUCEAC

  Anul apariției: 2017

  La începutul secolului al XXI-lea, adesea relațiile societății, pe parcursul evoluției sale istorice, dintre viața (individuală și colectivă, în diversitatea formelor ei de manifestare) și normele juridice preiau un caracter neordinar.Accelerarea timpului social și intensificarea gradului de comunicare sunt doar câțiva dintre factorii empirici ai acestui fenomen, ale cărui rădăcini puțin probabil că rezidă doar din salturile tehnologice și inovări. În opinia noastră, în dialectica existenței și...

 5. Teste-grilă. Drept penal şi procedură penală

  coperta

  de Mihail Udroiu

  Anul apariției: 2017

  Scopuri urmarite prin aceasta lucrare:a. verificarea cunoștințelor dobândite în materie penală și procesual penală;b. realizarea unui instrument de ințelegere în maniera indirecta a dispozițiilor legale și de reamintire rapidă;c. evidențierea detaliilor normelor de incriminare sau de procedură;d. evitarea erorilor în procesul de sedimentare a cunoștințelor;e. evitarea capcanelor existente în grilele de la orice examen sau concurs;f. optimizarea procesului de recapitulare a materiei penale și...

 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. «

Cele mai vândute