Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice vol.1

de Evelina Oprina, Vasile Bozeşan

 • Drept civil şi procedură civilă
 • ISBN: 978-606-673-781-4
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 792
 • Format: 24x17
 • Taxe poștale(plată OP): 13,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 18,00 RON
 • Stoc epuizat
 • Preţ cu TVA: 97,00 RON

Perioada ulterioară intrării în vigoare a noii reglementări procesual execuţionale a fost marcată de eforturi susţinute ale doctrinarilor şi practicienilor pentru interpretarea şi aplicarea noilor dispoziţii privitoare la executarea silită. Mai mult, intervenţiile succesive ale Curţii Constituţionale şi ale legiuitorului au reactivat şi accentuat problematica unor aspecte esenţiale ale executării silite care păreau că-şi gasiseră receptarea într-o paradigmă interpretativă, aptă să ofere şi să susţină praxisul execuţional.

Impusă de nevoia imperioasă de a se răspunde adecvat multiplelor probleme ivite în procedura executării silite, lucrarea „Executarea silită – dificultăţi şi soluţii practice. Volumul 1” oferă, într-un context structurat şi coerent, analiza şi clarificarea unor chestiuni spinoase ale executării silite.

Prin cele 75 de articole pe care le cuprinde, lucrarea valorifică expertiza în materia executării silite a unui numar semnificativ de autori, care, alături de coordonatori, îşi propun să clarifice şi să ofere soluţii concrete dificultăţilor apărute în practica execuţională.

Articolele care alcătuiesc lucrarea abordează – sintetic, dar într-un consistent registru argumentativ – aspecte importante ale executării silite care au suscitat controverse şi care au relevat dificultăţi în activitatea practică de executare, inclusiv în materii specifice, cum sunt cele privind procedura fiscală, litigiile de muncă, contenciosul administrativ, insolvenţa, litigiile cu profesionişti, minorii sau titlurile executorii străine.

De asemenea, conţinutul lucrării este adaptat la succesiunea intervenţiilor şi modificărilor operate în ultimii ani în reglementarea executării silite, având în vedere, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale prin care a fost constatată neconstituţionalitatea unor dispoziţii (inclusiv a art. 666 C. pr. civ., de data recentă), Legea nr. 138/2014 şi ulterioara republicare a Codului de procedură civilă, dar şi deciziile pronunţate de instanţa supremă în soluţionarea recursurilor în interesul legii sau ca urmare a sesizărilor în vederea pronunţării hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Inspirată tematic din varietatea dificultăţilor ivite în activitatea de executare, lucrarea oferă, aşadar, prin contribuţia unor specialişti în materia executării silite, răspunsuri şi soluţii corecte la problemele practice privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor execuţionale cu care se confruntă atât executorii judecatoreşti sau fiscali, cât şi avocaţii, judecatorii şi orice participant la executarea silită.

Produse similare

 1. Procedura soluţionării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni. Ediţia 2

  coperta

  Prin structură şi conţinut, lucrarea prezintă într-o manieră originală reglementările relevante şi jurisprudenţa CEDO, CJUE,  Curtea Constituțională Română, Înalta Curte de Casație și Justiție şi a celorlalte instanţe...

 2. Cartea de excepţii în procedura civilă. Ediţia 2

  coperta

  Concepută ca un instrument veritabil și util atât profesioniștilor, cât și studenților și tuturor celor implicați în procedurile judiciare, lucrarea de față este rezultatul unei duble abordări a materiei, din punct de vedere...

 3. Acţiunea civilă în procesul penal

  coperta

  Subiectul supus analizei in aceasta lucrare, Actiunea civila in procesul penal, a fost abordat din dorinta de a incerca a raspunde cat mai eficient unor probleme cu care se confrunta practicienii dreptului, indiferent de pozitia...

 4. Izvoarele obligaţiilor civile

  coperta

  Inspirata deopotriva de imperativele pedagogiei și nevoile studenților care intra prima data in contact cu materia obligațiilor, lucrarea prezinta o analiza complexa și aprofundata a izvoarelor obligațiilor civile, prin raportare...

 5. Moştenirea în Codul civil. Studii teoretice şi practice. Ediţia a III-a, revăzută şi completată, cuprinzând regulile stabilirii rezervei celor îndreptăţiţi şi modalitatea practică de efectuare a reductiunii

  coperta

  Libertate de a testa, dar obligație de a pastra rezerva” (Istrate Micescu) – iata care ar putea fi mottoul acestei lucrari. Pentru ca, dincolo de studiul inițial, ediția a III-a a carții iși propune sa ofere soluții unei probleme...

Cele mai vândute