Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

de Indaco Lege5

 • colecţia "Legislaţie consolidată" Lege5
 • ISBN:
 • Editura: Indaco
 • Pagini:
 • Format:
 • Taxe poștale(plată OP): 0,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 0,00 RON

Consolidarea din data de 11 august 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10 decembrie 2010 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 132/2011; OUG 124/2011; L 166/2012; L 187/2012; L 126/2014; L 66/2016;
Ultimul amendament în 01 iulie 2016.

Datorită dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%. În pofida unor uşoare îmbunătăţiri ale stării economice, condiţiile financiare se menţin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune. În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, acesta a fost reanalizat ţinându-se cont de durata de acordare şi de principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizaţii similare. Situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumurilor acordate. Conform programului cuprinzător anticriză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea condiţiilor financiare şi la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011. Ţinând cont de grupul-ţintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum şi de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse, în considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României a adoptat prezenta ordonanţă de urgenţă.

Versiune PDF conţine:
- OUG nr. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
- Normele de aplicare

Actul normativ în formă actualizată vă este pus la dispoziţie, în format pdf, de Indaco Lege5 - aplicaţie software pentru documentare legislativă. Disponibilă în versiune online, desktop, cloud sau mobile, Lege5 vă oferă acces la informaţiile legislative oriunde vă aflaţi şi de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână (PC, laptop, tabletă, smartphone). Actele normative Indaco Lege5 în formă actualizată, conţin: toate modificările intrate în vigoare sau care vor intra în vigoare în viitor, indicate prin note in cadrul textului; punerile în aplicare relaţionate la nivel de paragraf.

OUG 111/2010 este disponibilă pentru plata online cu cardul AICI.

Produse similare

 1. NORMELE DE APLICAREA ALE CONTRACTULUI-CADRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

  coperta

  Ordinul nr. 397/836/2018 Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei...

 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016

  coperta

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 09 iunie 2016. Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit...

 3. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 284/2010 cu modificările şi completările ulterioare;Normele de aplicare la nivel de paragraf.Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul...

 4. Legea 349/2002 modificată de Legea 15/2016 - 17/03/2016

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 349/2002 cu modificările şi completările ulterioareNormele de aplicare:Fisa cu modificarile aduse de Legea 15/2016 in 17.03.2016. In Fisa se evidentiaza textul modificat si forma sa actuala.Actul...

 5. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1)

  coperta

  În vigoare din 20.02.2007. Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Versiune PDF conţine:- Legea nr. 215/2001 cu modificările şi...

 6. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

  coperta

  În vigoare din 01.01.2016. Legea nr. 223/2015 reglementează dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Acest drept...

Cele mai vândute