Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016

de Indaco Lege5

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

 • colecţia "Legislaţie consolidată" Lege5
 • ISBN:
 • Editura: Indaco
 • Pagini:
 • Format:
 • Taxe poștale(plată OP): 0,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 0,00 RON

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 09 iunie 2016.

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru, ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare,...creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare,... să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare, având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă, având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane, având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale, luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, ... care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

OUG 20/2016 este disponibilă pentru plata online cu cardul AICI.

Produse similare

 1. NORMELE DE APLICAREA ALE CONTRACTULUI-CADRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

  coperta

  Ordinul nr. 397/836/2018 Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei...

 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  coperta

  Consolidarea din data de 11 august 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10 decembrie 2010 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 132/2011; OUG 124/2011; L 166/2012; L 187/2012; L...

 3. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 284/2010 cu modificările şi completările ulterioare;Normele de aplicare la nivel de paragraf.Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul...

 4. Legea 349/2002 modificată de Legea 15/2016 - 17/03/2016

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 349/2002 cu modificările şi completările ulterioareNormele de aplicare:Fisa cu modificarile aduse de Legea 15/2016 in 17.03.2016. In Fisa se evidentiaza textul modificat si forma sa actuala.Actul...

 5. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1)

  coperta

  În vigoare din 20.02.2007. Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Versiune PDF conţine:- Legea nr. 215/2001 cu modificările şi...

 6. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

  coperta

  În vigoare din 01.01.2016. Legea nr. 223/2015 reglementează dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Acest drept...

Cele mai vândute