Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

de Indaco Lege5 colecţia "Legislaţie consolidată la zi"

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015

 • colecţia "Legislaţie consolidată" Lege5
 • ISBN:
 • Editura: Indaco
 • Pagini:
 • Format: PDF
 • Taxe poștale(plată OP): 0,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 0,00 RON

În vigoare din 01.01.2016.

Legea nr. 223/2015 reglementează dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Acest drept garantat de stat se exercită în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Versiunea PDF conţine:
Legea nr. 223/2015 cu modificările şi completările ulterioare – O.U.G. nr. 57/2015
Normele de aplicare:
- Procedura de recalculare a pensiilor
- Procedura de actualizare a pensiilor
intrate în vigoare la 22.03.2016;
- Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii din 07.01.2016
- Hotărârea nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii
- Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare din 15.02.2016
- Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar din 23.12.2015

Actul normativ în formă actualizată vă este pus la dispoziţie, în format pdf, de Indaco Lege5 - aplicaţie software pentru documentare legislativă. Disponibilă în versiune online, desktop, cloud sau mobile, Lege5 vă oferă acces la informaţiile legislative oriunde vă aflaţi şi de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână (PC, laptop, tabletă, smartphone).
Actele normative Indaco Lege5 în formă actualizată, conţin: toate modificările intrate în vigoare sau care vor intra în vigoare în viitor, indicate prin note in cadrul textului; punerile în aplicare relaţionate la nivel de paragraf.

Legea poate fi achiziţionată direct prin plată cu cardul de AICI.


Produse similare

 1. NORMELE DE APLICAREA ALE CONTRACTULUI-CADRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

  coperta

  Ordinul nr. 397/836/2018 Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei...

 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  coperta

  Consolidarea din data de 11 august 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10 decembrie 2010 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 132/2011; OUG 124/2011; L 166/2012; L 187/2012; L...

 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016

  coperta

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 09 iunie 2016. Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit...

 4. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 284/2010 cu modificările şi completările ulterioare;Normele de aplicare la nivel de paragraf.Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul...

 5. Legea 349/2002 modificată de Legea 15/2016 - 17/03/2016

  coperta

  Versiunea PDF conţine:Legea nr. 349/2002 cu modificările şi completările ulterioareNormele de aplicare:Fisa cu modificarile aduse de Legea 15/2016 in 17.03.2016. In Fisa se evidentiaza textul modificat si forma sa actuala.Actul...

 6. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1)

  coperta

  În vigoare din 20.02.2007. Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Versiune PDF conţine:- Legea nr. 215/2001 cu modificările şi...

Cele mai vândute