NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, comentat şi adnotat, Vol. I art. 1-526, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită – coordonatori Viorel Mihai Ciobanu şi Marian Nicolae

  • RALUCA RIZEA
Featured image

Volumul I de faţă (şi care va fi urmat cu siguranţă de un al doilea volum!) cuprinde Titlul preliminar şi primele două Cărţi ale Codului de procedură civilă...

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită a „NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, comentat şi adnotat, Vol. I art. 1-526” a aparut în luna iunie 2016 la Editura Universul Juridic, Bucureşti, la puţină vreme după trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei doi coordonatori ai lucrării, cel ce a fost profesor universitar doctor Viorel Mihai Ciobanu, fost Decan al  Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, fost judecător la Curtea Constituţională (1992-1998) şi preşedinte al Comisiei de redactare a proiectului Noului Cod de procedură civilă.

Alături de cei doi coordonatori - Viorel Mihai Ciobanu şi Marian Nicolae – majoritatea autorilor lucrării au făcut parte din comisiile care au elaborat proiectul Noului Cod de procedură civilă şi proiectul legii de punere în aplicare a acestuia - Legea nr. 76/2012, parcurgând întregul proces de elaborare, dezbatere, finalizare şi adoptare a acestora, ajungând astfel la o cunoaştere aprofundată a Noului Cod de procedură civilă.

Volumul I de faţă (şi care va fi urmat cu siguranţă de un al doilea volum!) cuprinde Titlul preliminar şi primele două Cărţi ale Codului de procedură civilă, fiecare cu titlurile care o compun:

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

Cartea I. Dispoziţii generale:

Titlul I. Acţiunea civilă

Titlul II. Participanţii la procesul civil

Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Titlul IV. Actele de procedură

Titlul V. Termenele procedurale

Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri

Cartea a II-a. Procedura contencioasă:

Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe

Titlul II. Căile de atac

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

În deschiderea Titlului preliminar şi a Cărţilor I şi II autorii au inserat câte un comentariu general şi bibliografia specifică, urmând apoi ca fiecare articol din fiecare titlu să fie însoţit de un comentariu, alături de care sunt prezentate soluţii de jurisprudenţă naţională şi europeană (CEDO), justificări ale soluţiilor legislative date de Noul Cod de procedură civilă (acolo unde a fost cazul – ca, de exemplu la art. 13), decizii ale Curţii Constituţionale (comentate, la rândul lor) sau recursuri în interesul legii.

Tocmai aceste comentarii sunt cele care dau substanţă şi asigură valoarea acestei lucrări de dimensiuni vaste (peste 1500 pagini!). Datorită faptului că avem de-a face cu un colectiv de autori, găsim în lucrare mai multe opinii şi soluţii juridice, fiecare solid argumentate, iar în notele de subsol se regăsesc, ca note ale coordonatorilor, şi alte soluţii decât cele propuse în textul notelor de către autori.

Având în vedere că nu există în legislaţia română un cod de procedură administrativă sau un cod de procedură contravenţională, că dispoziţiile Codului de procedură civilă constituie dreptul comun pentru alte materii contencioase (administrativ, electoral, constituţional etc.),  sunt de mare interes şi foarte utile legăturile pe care autorii, în comentariile lor, le fac cu legile speciale – Legea nr. 47/1992, Legea nr. 554/2007 modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007, Legea nr. 207/2015 etc.

În totalitatea sa, „NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, comentat şi adnotat” reprezintă un instrument de lucru valoros atât pentru practicienii, cât şi pentru teoreticienii dreptului, interesant şi complex, care aduce în faţa cititorilor opinii şi soluţii juridice bine argumentate şi care are meritul de strânge într-un singur corpus şi de a relaţiona un volum mare de informaţie care, altfel, ar fi dificil de urmărit şi „conectat”. 

Despre autor:

Raluca Rizea – Consilier Juridic – Şef birou Tehnoredactare în cadrul Indaco Systems

Licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea drept, Universitatea Hyperion, Facultatea de Drept (2004 -2009).

Autor al lucrarilor: „Codul Fiscal 2011 cu Norme metodologice de aplicare şi reglementări suplimentare ANAF şi MFP” – martie 2011; ”Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2011” – ianuarie 2011; „Codul Fiscal 2009-2010 cu Norme metodologice de aplicare. Text consolidat şi comparat” – ianuarie 2010; „Codul Fiscal - Reglementări suplimentare ANAF şi MFP” - aprilie 2010

«Articolul anterior Articolul următor»