Câteva cuvinte despre "Noul Cod Fiscal comentat si adnotat" realizat de domnul Emilian Duca

  • Raluca Rizea
Featured image

Și prin această ediţie, din 2016, a Codului fiscal comentat şi adnotat, domnul Duca se dovedește un analist constant al legislaţiei fiscale româneşti.

Aparţinând domnului consultant fiscal Emilian Duca, doctor în economie (1998), cu o experienţă de aproape 20 de ani în consultanţă financiară şi de afaceri, „Noul Cod fiscal, comentat şi adnotat” a apărut în iunie 2016 la Editura Universul Juridic Bucureşti. Această ediţie, din 2016, a Codului fiscal comentat şi adnotat, nu este prima din „portofoliul” autorului, acesta având numeroase prezenţe editoriale – „Codul fiscal al României 2007-2009”, „Codul fiscal al României, comentat şi adnotat, actualizat la 15 mai 2010”, „Codul fiscal al României, actualizat la 23 mai 2013”, „Codul fiscal al României, comentat şi adnotat, actualizat la 8 iulie 2015”, dovedindu-se astfel un analist constant al legislaţiei fiscale româneşti.

Lucrarea de faţă cuprinde, la nivel de articol, comentarii şi adnotări ale autorului, corespondenţa cu vechea reglementare din Codul fiscal din 2003, normele metodologice de aplicare (aprobate prin H.G. nr. 1/2016, rectificate, modificate şi completate) asociate fiecărui articol, legislaţie conexă (ordine ale ministrului finanţelor publice, decizii ale Comisiei Centrale Fiscale) şi jurisprudenţă naţională şi europeană, toate actualizate până la data de 2 iunie 2016 (inclusiv cu modificările intervenite prin Legea nr. 112/2016).

În mod firesc, structura lucrării urmează modul de structurare al noului Codului fiscal, având aceleaşi titluri şi capitole:

Titlul I – Dispoziţii generale

Titlul II – Impozitul pe profit

Titlul III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Titlul IV – Impozitul pe venit

Titlul V – Contribuţii sociale obligatorii

Titlul VI – Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

Titlul VIII – Accize şi alte taxe speciale

Titlul IX – Impozite şi taxe locale

Titlul X – Impozitul pe construcţii

Titlul XI – Dispoziţii finale

Anexe: Lista contribuţiilor la fonduri speciale; Tabele şi informaţii pentru calculul impozitului pe profit; Jurisprudenţa CJCE în domeniul impozitelor directe; Lista Convenţiilor de evitare a dublei impuneri, cu cotele de impunere; Tabele şi informaţii utile pentru TVA; Decizii ale Comisiei Centrale Fiscale.

Meritul principal al lucrării, cu o întindere de aproape 1000 de pagini constă în prezentarea clară şi în explicarea concisă a normelor fiscale. Autorul reuşeşte să facă accesibilă şi uşor de înţeles legislaţia fiscală, un domeniu complicat, arid şi aflat într-o continuă schimbare. Citind această lucrare, pentru un profesionist al dreptului devine mai uşor de înţeles acest „hăţiş” al legislaţiei fiscale, chiar dacă acesta nu este un specialist al dreptului financiar-fiscal. Mai important, datorită modului în care sunt conectate dispoziţiile noului Cod fiscal cu normele metodologice de aplicare, cu diferitele ordine ale ministrului finanţelor publice şi ale ANAF, devine mai uşoară aplicarea prevederilor legale financiar-fiscale de către acelaşi profesionist al dreptului care nu este însă şi un specialist în această materie.

Comandă cartea de AICI.

Despre autor:

Raluca Rizea – Consilier Juridic – Şef birou Tehnoredactare în cadrul Indaco Systems

Licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea drept, Universitatea Hyperion, Facultatea de Drept (2004 -2009).

Autor al lucrarilor: „Codul Fiscal 2011 cu Norme metodologice de aplicare şi reglementări suplimentare ANAF şi MFP” – martie 2011; ”Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2011” – ianuarie 2011; „Codul Fiscal 2009-2010 cu Norme metodologice de aplicare. Text consolidat şi comparat” – ianuarie 2010; „Codul Fiscal - Reglementări suplimentare ANAF şi MFP” - aprilie 2010.

«Articolul anterior Articolul următor»