Scurtă recenzie pentru lucrarea "Noul cod de procedură penală adnotat, partea specială", coordonată de Nicolae Volonciu

  • RALUCA RIZEA
Featured image

Lucrarea este un bun instrument de lucru pentru studenţi şi pentru practicieni, fiind uşor de studiat, articol cu articol, clară, succintă şi extrem de bine documentată.

Lucrarea, apărută în iunie 2016 la Editura Universul Juridic Bucureşti, este realizată de conferenţiar universitar doctor Alexandru Vasiliu şi de conferenţiar universitar doctor Gheorghe Radu, sub coordonarea reputatului profesor universitar doctor Nicolae Volonciu, unul dintre cei mai prestigioşi specialişti ai dreptului procesual penal, personalitate cu o vastă experienţă atât în ceea ce priveşte activitatea de elaborare a normelor penale, cât şi de educare a multor generaţii de studenţi şi fost asistent al regretatului penalist Vintilă Dongoroz.

Volumul de faţă se opreşte doar asupra „Părţii speciale” a Noului Cod de Procedură penală şi urmăreşte, articol cu articol, Titlurile acesteia:

Titlul I – Urmărirea penală

Titlul II – Camera preliminară

Titlul III – Judecata

Titlul IV – Proceduri speciale

Titlul V – Executarea hotărârilor penale

Titlul VI – Dispoziţii finale

Lucrarea se axează pe analiza comparativă a noilor şi vechilor dispoziţii ale Codului de procedură penală, cu note şi explicaţii, acolo unde autorii au considerat a fi de interes (mai ales în cazul noilor instituţii juridice introduse prin noul Cod de procedură penală), cu referiri inclusiv la Proiectul de lege al noului Cod de procedură penală.

Fiecare capitol se deschide cu un scurt comentariu al autorilor, în care sunt prezentate succint modificările aduse de noua reglementare în raport cu cea veche, iar notele, care însoţesc fiecare articol, cuprind o scurtă analiză – comparativă şi critică – a dispoziţiilor textului de lege.

Apreciem în această lucrare calitatea analizei realizate de autori, modul de prezentare clar şi succint, precum şi limbajul precis, profesional, lipsit de preţiozităţi academice inutile. De aceea „Noul Cod de Procedură Penală” este un bun instrument de lucru pentru studenţi şi pentru practicieni, fiind uşor de studiat, articol cu articol, clară, succintă şi extrem de bine documentată.

Singurul aspect, minor de altfel, asupra căruia autorii ar fi putut face o altă alegere îl constituie denumirea, de fapt diferenţierea, între „Comentarii” şi „Note” – în sensul în care apreciem conţinutul „Notelor” (mai detaliat, realizând analiza compartivă la nivel de articol) ca fiind adevăratul „comentariu” al fiecărei dispoziţii legale în parte. În timp ce conţinutul „Comentariului”, mai scurt şi general, la nivel de titlu/capitol/secţiune, ni s-ar fi părut mai potrivit de încadrat ca şi „Notă”.


Despre autor:

Raluca Rizea – Consilier Juridic – Şef birou Tehnoredactare în cadrul Indaco Systems

Licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea drept, Universitatea Hyperion, Facultatea de Drept (2004 -2009).

Autor al lucrarilor: „Codul Fiscal 2011 cu Norme metodologice de aplicare şi reglementări suplimentare ANAF şi MFP” – martie 2011; ”Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2011” – ianuarie 2011; „Codul Fiscal 2009-2010 cu Norme metodologice de aplicare. Text consolidat şi comparat” – ianuarie 2010; „Codul Fiscal - Reglementări suplimentare ANAF şi MFP” - aprilie 2010.

«Articolul anterior Articolul următor»