Ştim ce este Uniunea Europeană?

  • RALUCA RIZEA
Featured image

" ... deşi extrem de prezentă la nivel de discurs în spaţiul public, Uniunea Europeană ca istoric, construcţie şi competenţe, rămane o mare necunoscută pentru cei mai mulţi dintre noi."

Ştim ce este Uniunea Europeană?

Recenzie a lucrarii „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită – Augustin Fuerea

Lucrarea este realizată de domnul profesor universitar doctor Augustin Fuerea, care activează în prezent la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu – Catedra de ştiinţe penale şi drept public, unde contribuie la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor Dreptului comunitar.

Autorul a publicat peste 29 de cărţi, monografii, materiale de studii, dintre care menţionăm “Instituţiile Uniunii Europene”, “Dreptul comunitar al afecerilor”, “Drept internaţional privat”, “Drept comunitar European”, “Dreptul Uniunii Europene”.

Prezenta ediţie, a VI-a, revăzută şi adăugită, a “Manualul Uniunii Europene” a apărut în iunie 2016 la Editura Universul Juridic Bucureşti.

Lucrarea, cu un “Cuvânt înainte” al autorului, are o impresionantă bibliografie şi este structurată după cum urmează:

Capitolul I – Consideraţii teoretice privind apariţia şi evoluţia Comunităţilor Europene

Capitolul II – Principalele Tratate ale Comunităţilor Europene şi ale Uniunii Europene

Capitolul III – Instituţiile Uniunii Europene

Capitolul IV – Ordinea juridică a Uniunii Europene

Capitolul V – Statele membre ale Uniunii Europene

Capitolul VI – Statele candidate şi potenţial candidate la aderare

Capitolul VII – Tratatul de aderare al României la UE

Capitolul VIII – Uniunea Europeană – competenţele exercitate într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie

Anexe şi Listă bibliografică.

Lucrarea are meritul de a explica, într-un limbaj clar şi mai puţin specializat juridic – accesibil astfel şi celor care nu au o pregătire de strictă specialitate – ce este, de unde a început, cum s-a dezvoltat şi ce anume „face” Uniunea Europeană. Aceasta în contextul în care, deşi extrem de prezentă la nivel de discurs în spaţiul public, Uniunea Europeană ca istoric, construcţie şi competenţe, rămane o mare necunoscută pentru cei mai mulţi dintre noi.

Autorul prezintă pe scurt principalele tratate ale Comunităţilor Europene şi ale Uniunii Europene: Tratatul de la Paris de instituire a CECO/CECA – 1951, Tratatele de la Roma de instituire a CEE, pe de o parte şi a CEEA/Euratom, pe de altă parte – 1957, Tratatul de la Bruxelles – 1965, Acordul Schengen – 1985, Actul Unic European – 1986, Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană – 1992, Tratatul de la Amsterdam – 1997, Tratatul de la Nisa – 2001, Tratatul de la Lisabona – 2007, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, fără a uita însă să dedice un întreg capitol Tratatului de aderare al României la Uniunea Europeană (ratificat prin Legea nr. 157/2005) şi analizei acestuia.

Foarte util ni se pare şi tabelul privind „Construcţia Uniunii Europene, în ordine cronologică” pe care îl găsim în Anexa 2 şi care permite o urmărire rapidă şi succintă, din 1950 şi până în 2016, a momentelor politice, a datelor şi documentelor internaţionale de creare şi dezvoltare a Uniunii Europene.


Despre autor:

Raluca Rizea – Consilier Juridic – Şef birou Tehnoredactare în cadrul Indaco Systems

Licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea drept, Universitatea Hyperion, Facultatea de Drept (2004 -2009).

Autor al lucrarilor: „Codul Fiscal 2011 cu Norme metodologice de aplicare şi reglementări suplimentare ANAF şi MFP” – martie 2011; ”Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2011” – ianuarie 2011; „Codul Fiscal 2009-2010 cu Norme metodologice de aplicare. Text consolidat şi comparat” – ianuarie 2010; „Codul Fiscal - Reglementări suplimentare ANAF şi MFP” - aprilie 2010.


«Articolul anterior Articolul următor»