CCR a decis că sunt neconstituţionale prevederile art. 24 din Legea contenciosului administrativ

  • Av. Mădălina Moceanu
Featured image

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 17.12.2015, “Curtea Constituţională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate formulată într-un dosar şi a constatat că soluția legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este ʺdefinitivă" este neconstituțională.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor care au sesizat Curtea Constituțională.

CCR a constatat că lipsa unei căi de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţa de executare prin care se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere încalcă prevederile constituţionale ale art.21 referitoare la accesul liber la justiţie, reglementând o restrângere a exerciţiului acestui drept care nu respectă condiţia de proporţionalitate prevăzută de art. 53 alin. (2) din Constituţie.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conţinutul textului de lege declarat neconstituţional de CCR?

Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004: La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1)[i] şi care nu au fost respectate, instanţa de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 905 din Codul de procedură civilă.

Ce efecte produce Decizia Curţii Constituţionale din data de 17.12.2015 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 24 alin.3 din Legea nr. 554/2004, se impune şi constatarea efectelor deciziei Curţii Constituţionale în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei Curţii (17.12.2015) până la data publicării deciziei respective  în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 24 alin.3 din Legea nr. 554/2004.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- in speta art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 - cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.[i] Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 554/2004: Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.


«Articolul anterior Articolul următor»