Despre contractul de leasing

  • Librăria Indaco
Featured image

Contractul de leasing reprezintă un subiect interesant prin prisma faptului că, în situaţia socio-economică actuală a României, populaţia apelează din ce în ce mai mult la încheierea contractelor de acest fel pentru cumpărarea unor bunuri sau servicii, acest aspect fiind în strânsă legătură cu necesităţile acestora.

Lucrarea de faţă evidenţiază conceptul „operatiuni de leasing”, ţinând cont de obiect, părţile implicate, etapele derulării şi costurile implicate. Totodată, este făcută şi o paralelă între contractul de leasing şi operaţiunea de leasing, în capitolele lucrării fiind supuse analizei aspecte şi probleme ce pot fi regăsite în legislaţia ce reglementează operaţiunile de leasing, iar actele normative invocate au fost interpretate prin raportarea la legea-cadru, dar şi prin întrepătrunderea lor firească şi utilă.

Cartea „Contractul de leasing” (de Dumitru Florescu, Monica Rotaru, Mihaela Olteanu, Gabriela Spătaru, Adina Derscanu, Vasile Manea, Dan Andreescu) este în stocul Librăriei Indaco şi poate fi cumpărată cu 34 de lei!

Un scurt extras din capitolul al doilea al cărţii

„Contractul de leasing” (de Dumitru Florescu, Monica Rotaru, Mihaela Olteanu, Gabriela Spătaru, Adina Derscanu, Vasile Manea, Dan Andreescu)

2.3. Obiectul operaţiunilor de leasing

„Potrivit art. 2 din O.G. nr. 51/1997, republicată, operaţiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinaţie, precum şi bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor şi a bunurilor necorporale.

Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face – pe cale de excepţie – obiectul operaţiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operaţiune. Celelalte drepturi patrimoniale asupra programelor pentru calculator nu pot constitui obiect al contractului de leasing. Singura excepţie o constituie programele de calculator.

În acest caz locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un drept definitiv de utilizare.”

Articole relaţionate

«Articolul anterior Articolul următor»