Totul despre neplata obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă

  • Librăria Indaco
Featured image

Această carte realizată de Nicolae Grigorie-Lăcriţa şi editată de Indaco Systems a fost concepută pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se înregistrează cu restanţe la plata obligaţiilor fiscale.

În lucrare sunt analizate prevederile legale privitoare la majorări, penalităţi, amenzi, sesizări penale sau executare silită, sunt semnalate neajunsuri în reglementare şi sunt oferite soluţii practice de rezolvare.

Cartea se află în stocul Librăriei Indaco şi poate fi cumpărată de AICI la preţul promoţional de 41 de lei 26 de lei!

Un scurt extras

„Majorări, penalităţi, amenzi, sesizări penale, executare silită, toate aplicate pentru aceeaşi faptă de neplată a obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă” (de Nicolae Grigorie-Lăcriţa)

„1.3. AMENZI

Amenzile se aplică pentru reţinerea şi nevărsarea în totalitate a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.

Controversele sunt aprinse cu privire la faptul dacă unei persoane care, după ce a fost snacţionată contravenţional cu amendă (în baza art. 219 din O.G. nr. 92/2003, art. 144 şi 145 din Legea nr. 263/2010, art. 47, 48 şi 49 din O.U.G. nr. 158/2005), i se mai poate întocmi şi sesizare penală (în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005).

Aplicarea amenzilor se face în baza următoarelor acte normative:

-  Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;

-  Art. 144 şi 145 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

-  Art. 47, 48 şi 49 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Articole relaţionate


«Articolul anterior Articolul următor»