O viziune de ansamblu asupra medierii în Uniunea Europeană

  • Librăria Indaco
Featured image

Astăzi vă recomandăm o carte care acoperă subiectul medierii din perspective multiple.

Cartea „Medierea în Uniunea Europeană” a apărut în urma conferinţei internaţionale „Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi Perspective”, desfăşurată în toamna lui 2010 la Bucureşti, sub organizarea GEMME.

Materialele conferinţei, dar şi alte studii redactate de membrii GEMME - secţiunea română (unele fiind şi de la prima Conferinţă Internaţională pentru Mediere Judiciară – Paris, 2009) sunt reunite în volumul de faţă, scopul fiind prezentarea modului în care medierea funcţionează în statele membre ale Uniunii.

Un scurt extras (partea scrisă de Sanda Elena Lungu)

"Medierea în Uniunea Europeană" (GEMME - secţiunea română)

ATITUDINI ŞI STUDII - Medierea în România

MEDIATORUL

Succesul medierii este datorat, în cea mai mare parte, încrederii pe care părţile o acordă mediatorului.

Potrivit art. 7 al Legii nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 370/2009, „poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)  Are capacitate deplină de exerciţiu;

b)  Are studii superioare;

c)  Are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

d)  Este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e)  Se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f)  A absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;

g)  A fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Medierea reprezintă o profesie deschisă unui grup foarte larg de persoane, nu numai avocaţilor, însă permite părţilor să fie asistate de avocaţi.”

Articole relaţionate


«Articolul anterior Articolul următor»