O analiză a materiei moştenirii în noul Cod civil dintr-o dublă perspectivă

  • Librăria Indaco
Featured image

Persoanele interesate de subiectul "moştenire" trebuie să consulte lucrarea de faţă a Danielei Negrilă. Cartea conţine atât studii teoretice, cât şi studii practice.

Câteva cuvinte despre carte

Volumul de faţă este primul dintr-o serie de lucrări care-şi propun să analizeze materia moştenirii în noul Cod civil dintr-o dublă perspectivă: teoretică şi practică. 

Desideratul principal al autoarei este de a realiza, înaintea unei sinteze teoretice, un instrument practic pentru rezolvarea situaţiilor concrete ale transmisiunii legale a moştenirii. 

Se află în lucru volumele următoare:

- Testamentul; 

- Legatul şi alte dispoziţii care pot fi cuprinse în testament; 

- Limitele dreptului de a dispune prin liberalităţi. Rezerva succesorală. Cotitatea disponibilă; 

- Transmisiunea moştenirii.

Un scurt extras din lucrare

"Moştenirea în noul Cod civil" de Daniela Negrilă

"Capitolul 7

CONDIŢIILE CERUTE PENTRU A MOŞTENI

Calitatea de moştenitor de "câştigă" numai dacă cel care concurează la dobândirea ei îndeplineşte anumite condiţii prescrise imperativ de lege.

Sediul materiei se regăseşte în art. 957-962 NCC, al căror conţinut se va corobora, pentru o mai bună lămurire a dispoziţiilor legale, cu alte norme incidente din domeniu, după cum vom detalia la analiza pe fond a chestiunilor.

Pentru ca o persoană să poată moşteni ea trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a. Să aibă capacitate de a moşteni;

b. Să aibă vocaţie la moştenire;

c. Să nu fie nedemnă de a moşteni.

Observăm faptul că între cele 3 condiţii pentru a moşteni, două dintre ele au o formulare pozitivă (să aibă capacitatea şi să aibă vocaţia de a moşteni), iar cea de a treia are un conţinut negativ (să nu fie nedemnă de a moşteni). Ceea ce trebuie să mai spunem este faptul că legea nu face o enumerare clară a celor trei condiţii ci se limitează la a trata sub titlul capitolului II - "condiţiile generale ale dreptului de a moşteni" - cerinţele la care trebuie să răspundă cel ce pretinde drepturi asupra patrimoniului succesoral. (...)"

Articole relaţionate

«Articolul anterior Articolul următor»