Întrebări şi răspunsuri legate de faza contractuală a comerţului electronic

  • Librăria Indaco
Featured image

Astăzi vă recomandăm o carte despre contractele care se încheie prin mijloace electronice.

Câteva cuvinte despre carte

Lucrarea este rezultatul unei cercetări ştiinţifice cuprinzătoare a doctrinei româneşti şi internaţionale şi evidenţiază o abordare originală a tematicii, din prisma legislaţiei actuale, cu scopul de a răspunde multor întrebări practice legate de faza contractuală a comerţului electronic.

Autoarea abordează contractul încheiat prin mijloace electronice în lumina Noului Cod Civil şi pune în evidenţă particularităţile de implementare în dreptul intern a directivelor europene în materie.

Un scurt extras din carte

"Contractul încheiat prin mijloace electronice - în reglementarea din Noul Cod Civil" de Mihaela Tudorache

Secţiunea a 4-a. Conceptul de contract încheiat prin mijloace electronice

1.  Absenţa unei definiţii legale

La fel ca şi comerţul electronic, contractul încheiat prin mijloace electronice, ca parte a comerţului electronic, nu are o definiţie legală.

Motivele sunt lesne de înţeles, dacă ne gândim la rapiditatea cu care evoluează tehnologia şi, implicit, rapiditatea cu care apar modele noi de afaceri pe internet.

Găsim însă definiţii legale pentru termenii: „serviciu al societăţii informaţionale”, „mijloc electronic”, „contract la distanţă”, „înscris electronic”, „agent electronic”, „semnătură electronică”.

Analizând dispoziţiile Directivei privind Comerţul Electronic, observăm că aceasta utilizează noţiunea de „comerţul electronic” atât în titlu, cât şi în cuprinsul actului, fără a o defini, precum şi noţiunea de „contract încheiat prin mijloace electronice” dedicându-i întreaga Secţiune 3, fără a-l defini.

În schimb, Directiva privind Comerţul Electronic defineşte şi explică noţiunea de „servicii ale societăţii informaţionale”.

Acestea sunt definite prin referiri la definiţia existentă deja în dreptul comunitar în art. 1 alin (2) din Directiva 98/34/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE. Considerentul 17 din Directiva Comerţului Electronic oferă o reiterare a acestei definiţii a serviciilor societăţii informaţionale: „orice serviciu furnizat în mod obişnuit contra unei remuneraţii, la distanţă, prin intermediul echipamentului electronic, de prelucrare (inclusiv comprimarea numerică) şi stocare a datelor, la cererea individuală a destinatarului serviciilor”.

Articole relaţionate

«Articolul anterior Articolul următor»