Evaziunea fiscală: Ce trebuie să ştim despre ce nu trebuie să facem?

  • Elena Hogaş
Featured image

Librăria Indaco recomandă "Evaziunea fiscală".

„Evaziunea fiscală”

de Dumitru A.P. Florescu, Dan Bucur, Theodor Mrejeru, Marius Pantea, Andreea Martinescu, Vasile Manea


„ Capitolul II. Metode de comitere a infracţiunilor de evaziune fiscală

1.3. Frauda fiscală la regimul TVA

- aplicarea eronată a regimului deducerilor. Astfel de abateri s-au constatat la agenţii economici care realizează atât operaţiuni supuse taxei pe valoarea adăugată, cât şi operaţiuni scutite, prin nerespectarea prevederilor în ce priveşte calcularea raportului în care participă bunurile şi serviciile la realizarea operaţiunilor impozabile şi influenţarea în acest mod a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. Sunt cazuri în care se fac deduceri de fază pe valoarea adăugată pe bază de documente nelegale. S-au constatat situaţii de deduceri duble ca urmare a înscrierii repetate a unor facturi în jurnale de cumpărături şi chiar deduceri de taxă pe valoarea adăugată din documente aparţinând altor societăţi. Sunt şi cazuri în care se exercită anticipat dreptul de deducere;

- necuprinderea unor operaţii ce intră în sfera taxei pe valoarea adăugată în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată a tuturor facturilor;

- aplicarea eronată a cotei zero pentru operaţiunile de export, în cazul operaţiunilor derulate prin intermediari care efectuează operaţiuni de export în nume propriu;

- sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferentă importului de bunuri prin prezentarea în seamă a unor acte fictive de donaţie, de la parteneri externi, în loc de acte de cumpărare, precum şi neincluderea în deconturi a taxei pe valoarea adăugată amânată la plata în vamă;

- emiterea de chitanţe fără ca agentul economic să fie plătitor şi fără să înregistreze şi să vireze taxa pe valoarea adăugată în evidenţa contabilă; [...]”


* De ce această carte?

Lucrarea intitulată „Evaziunea fiscala” reprezintă un demers științific îndrăzneț într-un domeniu sensibil care constituie o prioritate majoră la nivel național. Rezultat al unei cercetări complexe lucrarea de față se evidențiază prin clarviziune și prin ofertă generoasă de informație pe care colectivul de autori o pune la dispoziția celor interesați.

Într-o expunere sistematică, cu o viziune integratoare și cu o tendință comprehensivă lucrarea ne oferă o excelență panoramă națională asupra problematicii abordate și se constituie într-un instrument ce va putea sta de îndată la îndemână celor interesați, îmbunătățind nivelul de cunoaștere și sporind astfel activitatea de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare în domeniul fraudei și evaziunii fiscale.

Din palierele abordate de lucrare fac parte:

- aspecte de ordin general

- metode de comitere a infracţiunilor de evaziune fiscală;

- aspecte procesuale privind infracţiunile din sfera evaziunii fiscale;

- spălarea banilor;

- reglementări legale ale infracţiunilor de evaziune fiscală în diverse state ale lumii globalizate;

- lista cu cele mai importante „Paradisuri fiscale”


* Articole conexe recomandate

- Ce modificări s-au făcut referitoare la evaziunea fiscală?

- Măsuri mai dure pentru combaterea evaziunii fiscale în UE

- Care sunt pedepsele pentru infracţiunile de evaziune fiscală

«Articolul anterior Articolul următor»