Aceeaşi mediere, un altfel de sprijin

  • Elena Hogaş
Featured image

Librăria Indaco recomandă lucrarea „Medierea conflictelor” de Manuela Sîrbu, Alina Gorghiu, Diana Monica Coitoru-Anghel.

„Medierea conflictelor”

de Manuela Sîrbu, Alina Gorghiu, Diana Monica Coitoru-Anghel


5.2. Etapele procesului de mediere

[...]

5.2.1. Şedinţa de informare prealabilă. Obligativitate

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege. Obligativitatea participării la şedinţa de informare subzistă şi în situaţia în care procesul a fost deja declanşat în faţa instanţelor de judecată.

Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

În situaţia în care una dintre părţi refuză să participe la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 43 alin. (1), ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.

Prin urmare, părţile au obligaţia de a aprticipa la şedinţa de informare. Opinăm că şedinţa de informare trebuie să se desfăşoare în prezenţa fizică a părţilor care pot să fie sau nu asistate de avocaţi, interpreţi etc. Legea nu prevede posibilitatea transmiterii unei informări din partea mediatorului către părţi prin intermediul mijloacelor de comunicare cunoscute: fax, e-mail etc.

În situaţia în care reclamantul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii, anterior introducerii cererii de chemare în judectaă, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în domeniile prevăzute de lege, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.”


* De ce această carte?

Pentru înţelegerea deplină a mecanismului de funcţionare a instituţiei medierii este necesar să începem să gândim şi în afară soluţiei instanţei de judecată şi să distingem avantajele pe care le oferă medierea. Noile completări şi modificări ale legii medierii oferă un sprijin în acest sens, impunând obligativitatea informării prealabile privind avantajele medierii cât şi lărgirea cadrului domeniului în care medierea îşi găseşte aplicabilitate.

Medierea oferă soluţia alternativă eficientă, rapidă şi durabilă, facilitând părţilor explorarea conflictului, identificarea şi valorificarea nevoilor lor, imaginând şi evaluând alături de mediator toate variantele în sensul alegerii celei mai bune soluţii, cu respectarea şi cunoaşterea legii.


* Cui se adresează lucrarea?

Ne-am propus ca „Medierea conflictelor” să fie o abordare tehnico-juridică de actualitate a instituţiei medierii în România şi să vină în sprijinul practicienilor.

Totodată, prezenţa lucrare se adresează studenţilor şi masteranzilor universităţilor cu profil juridic care au implementat „medierea şi organizarea profesiei de mediator” ca materie obligatorie de studiu, fără a exclude interesul pe care orice cititor îl poate consacra acestei instituţii şi profesii noi care începe să-şi intre în drepturi şi în România.

* Articole conexe recomandate

- Răspuns clar sau enervare – mediatorul face diferenţa!

- CM a publicat forma actualizată a Tabloului Mediatorilor Autorizaţi

- Clar şi neclar când vorbim despre mediere

- Informarea asupra avantajelor medierii este obligatorie prin lege

«Articolul anterior Articolul următor»