RSS
 1. Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?

  • avocat Mădălina Moceanu
  Featured image

  Prin Încheierea din 21.04.2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.338/306/2014, Tribunalul Sibiu - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (denumită în continuare ÎCCJ), în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la urmatoarele chestiuni de drept: " - dacă plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie; - dacă sancţiunea care intervine în cazul nemotivării plângerii contravenţionale în acest termen este decăderea contravenientului din dreptul de a mai invoca orice aspecte de nelegalitate şi netemeinicie a procesului-verbal de contravenţie sau decăderea din dreptul de a invoca alte aspecte de nelegalitate a procesului-verbal, în afara celor prevăzute de art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, sub sancţiunea nulităţii, pe care instanţa le poate constata şi din oficiu."

  Mai mult
 2. CCR: Care este durata maximă a arestului la domiciliu în faza camerei preliminarii?

  • avocat Madalina Moceanu
  Featured image

  Prin Decizia nr. 486/30.06.2016 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 997/12.12.2016), Curtea Constituţională a României (CCR), cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de M.L. în Dosarul nr. 1.192/273/2015/a5 al Tribunalului Caraş-Severin şi a constatat că dispoziţiile art. 222 alin. (12) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

  Mai mult
 3. Societăţile străine care efectuează la acest moment activităţi de conducere şi de gestiune a activităţii pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit

  • Maria Bădoi
  Featured image

  Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general.

  Mai mult
 4. Aceeaşi mediere, un altfel de sprijin

  • Elena Hogaş
  Featured image

  Librăria Indaco recomandă lucrarea „Medierea conflictelor” de Manuela Sîrbu, Alina Gorghiu, Diana Monica Coitoru-Anghel.

  Mai mult
 5. Editura Indaco Systems va lansa cartea “Manualul Tânărului Consilier Juridic”

  • Ioana Popa
  Featured image

  Editura Indaco Systems va lansa, în data de 30 octombrie, "Manualul Tânărului Consilier Juridic", o lucrare semi-ştiinţifică, scrisă de dl. Alexandru Silviu Goga.

  Mai mult
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. «

Cele mai vândute